Niepubliczne Przedszkole „Balonik” Bydgoszcz ul. Białogardzka 13
www.balonik.bydgoszcz.pl

Plan dnia

7:00 - 9:15 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci:

 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,
 • zabawy integrujące grupę,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, małą motorykę),
 • rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci
 • wykonywanie zadań indywidualnych
 • czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie dzieci do nawyków higieniczno-kulturalnych. Wdrażanie do prawidłowego zachowania higieny osobistej,

9:15 - 9:45 - Śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków, ćwiczenie umiejętności posługiwania sie sztućcami, celebrowanie posiłku, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków

9:45 - 12:00 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu:

 • czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków, doskonalenie czynności)
 • zabawy ruchowe i gry sportowe na terenach zielonych,
 • spacery, wycieczki do pobliskiego parku i lasu
 • obserwacje przyrodnicze
 • czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk
 • przygotowanie do obiadu - wdrażanie i przyswajanie dzieci do nawyków higieniczno-kulturalnych. Nauka nakrywania stołu. 

12:15 - 12:45 - III daniowy obiad (zupa, drugie danie, woda) - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków, ćwiczenie umiejętności posługiwania sie sztućcami, celebrowanie posiłku, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków

12:45 - 14:15 - Poobiedni wypoczynek:

 • zajęcia wyciszające,
 • czytanie książeczek
 • zajęcia dodatkowe
 • praca indywidualna z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
 • przygotowanie do podwieczorku – wdrażanie i przyswajanie dzieci do nawyków higieniczno-kulturalnych. Wdrażanie do prawidłowego zachowania higieny osobistej,

14:30 - 15:00 - Podwieczorek - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków, ćwiczenie umiejętności posługiwania sie sztućcami, celebrowanie posiłku, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków

15:00 - 17:00 - Zabawy konstrukcyjne:

 • rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową,
 • swobodne zabawy dzieci,
 • zabawy z zastosowaniem aktywnych metod twórczych 
 • utrwalamy zdobyte nowe wiadomości
 • rozchodzenie się do domu
Copyright © 2023-2024 www.balonik.bydgoszcz.pl

Niepubliczne Przedszkole „Balonik” Bydgoszcz ul. Białogardzka 13

Aktualności  |  O nas  |  Oferta  |  Plan dnia  |  Zgłoszenie  |  Regulamin  |  Galeria  |  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz